Tagastamine ja vahetus

Kauba tagastamine ja vahetamine toimub kokku lepitud müügitingimusi, Eesti Vabariigi seadusi ning head tava silmas pidades.

KAUBA TAGASTAMINE

  1. Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on Kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest, mitme samaliigiliste kaupade tarne puhul esimese osa kättesaamisest.
  2. Vastavalt VÕS §-le 53 lg 4 ei kohaldu VÕS § 56 kaupadele, mis on valmistatud, arvestades Kliendi isiklikke vajadusi ja mis on valmistatud Kliendi esitatud tingimuste kohaselt. Näiteks Kliendi esitatud andmete, jooniste vms. alusel valmistatud tööriistad ja muud kaubad.
  3. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja originaalpakendis.
  4. Kauba tagastamiskulud kannab klient (maks. 10€, VÕS §194 lg 4), välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.
  5. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus e-posti aadressil service@aider.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest, mitme samaliigiliste kaupade tarne puhul esimese osa kättesaamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama järgmist informatsiooni: Kliendi nimi, tellimuse number, toote nimi ning tagastuse põhjus.
  6. Kui Klient lepingust taganeb, tagastatakse talle tema poolt tasutu viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest Aider.ee-ni.
  7. Klient peab kaubad tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest.