Garantii

Aider OÜ tegeleb kõigi enda poolt müüdud toodete garantiiküsimustega. Palun teavitage meid toote defekti ilmnemisest e-posti aadressil service@aider.ee. Avaldus peab sisaldama järgmist informatsiooni: Kliendi nimi, tellimuse number, toote nimi ja toote puudus.